Priser

Priser uppdateras just nu, hör av dig per telefon 079-349 0239 eller mail om du vill ha en prisuppgift.
Priserna som är angivna är exklusive moms. eftersom mina kunder till stor del är landsting, skolor, förskolor, assistansbolag, daglig verksamhet och gruppboenden. Är du privatperson så hör av dig till mig för prisuppgift.

 

Grundkurs 10 h. inkl. material

 
Fortsättningskurs 7,5 h inkl. material

 
Uppföljning 2 h inkl. material

 
Konversationsträff 2h 

 
Teckenstöd i aktiviteter

 
A4 teckenplansch, 2 st.    

Apan Grus Kurser i Tecken som AKK
org.nr. 780505-7143
Ida Sundmark
Fogdebacken 3
791 94 Falun

Specialerbjudande
 

Grundkurs 
Fortsättningskurs 
Uppföljning 
Konversationsträff
Teckenstöd i aktiviteter