Vill du få bättre kontakt och kommunikation med ditt barnbarn?

Jag skapar en Kom-igång-kurs i Tecken som stöd som du får tillgång till i mailform. Mailet, som jag kallar för Teckenbrev kommer till dig en gång i veckan i tre veckor. Vi startar gärna kursomgångar för fler i samma målgrupp samtidigt. Då kan ni deltagare möta varandra och mig på Facebook och prata om sådant som är intressant för just er! Vill du veta mer om detta enkla sätt att lära dig att teckna till tal?